Na naši šoli se lahko pohvalimo z novo pridobitvijo, senzorno sobo. Gre za prostor, kjer učenci naše šole in otroci iz vrtca lahko raziskujejo s svojimi čutili, pridobivajo izkušnje o pomenu občutkov, razvijajo svoje senzomotorične funkcije in se umirijo.

Delo v senzorni sobi temelji na sproščenem čutnem zaznavanju v prijetnem in udobnem okolju. V sobi, ki je ločena od zunanjih motečih dejavnikov, z uporabo posebne opreme in pripomočkov ustvarjamo prostor, ki po eni strani spodbuja dinamično raziskovanje z uporabo čutil, hkrati pa v omogoča sproščanje in umiritev učenca.

Oprema v naši senzorni sobi spodbuja različna čutila in zajema:

  • vodni stolp
  • optična vlakna
  • projektor z animacijami
  • glasbeni stolp
  • viseča mreža
  • pripomočki za aromaterapijo
  • pripomočki za taktilnost

Senzorna soba je namenjena vsem učencem, delo v njej  poteka individualno ali skupinsko pod vodstvom strokovnih delavcev, ki smo svoje znanje razširili tudi na izobraževanju o senzoriki.

Dostopnost