Osnovna šola Bizeljsko

NADSTANDARDNI PROGRAM v šolskem letu 2022/2023

RAZRED/

ŠTEVILO UČENCEV

DESTINA-CIJA DATUM

VODJA/

MENTOR

 

NAMEN
(zaključna ekskurzija, šola v naravi)

PREDVIDENI STROŠKI

(prevoz/vstopni-na)

4.-5./25 Čatež pri Trebnjem 5.-9. 9. 2022 Tadea Vahčič  šola v naravi 95,00 €
1.-3./40 Velenje 12. 9. 2022 Tina Krmpotič tehniški dan

8 € vstopnini

9,55 € prevoz

7.-9./46 Ljubljana 11. 10. 2022 Vilko Urek kulturni dan

5 € vstopnina

9,75 € prevoz

7.-9./46 Vrba 28. 10. 2022 Tea B. Škof kulturni dan

 2,5 € vstopnina

14,66 € prevoz

4.-9./86 Ptuj 6. 12. 2022 Tea B. Škof kulturni dan

 3 € vstopnina

9,55 € prevoz

1.-9./126 Bizeljsko 23. december

Lidija Balon

Jaka Šket

športni dan 7 € vstopnina

4.-9./86

 

Brežice februar Jaka Šket športni dan 6 €     prevoz
4.- 6./40 Ljubljana 8. 3. 2023 Vilko Urek kulturni dan

5 € vstopnina

11,20 € prevoz

1.-3./40 Ljubljana 4. 4. 2023 Vilko Urek kulturni dan

5 € vstopnina

11,20 € prevoz

1.-3./40 Krško april

Martina

Rožman

športni dan

7,5 € vstopnina

6,40 € prevoz

7.-9./46 Idrija marec/april Maja Haler naravoslovni dan

9 € vstopnina

12,20 € prevoz

4.- 6./40 Prekmurje junij Lidija Cizel naravoslovni dan

13 € vstopnine

14 € prevoz

1.-3./40 Kranjska Gora junij Tina Krmpotič kulturni dan

10 € vstopnina

19,50 € prevoz

1.9./126 Čateške toplice junij Jaka Šket športni dan

7 € vstopnina

6,10 € prevoz

Cene so informativne, možne so spremembe. Cene so prikazane po trenutnem ceniku.

 

Dostopnost