Šolsko leto 2022/2023

 

RODITELJSKI SESTANKI

 Razred

Izvajalec

Termin

1.-4.

7.

5.-6. in 8.-9.

razredniki

13. 9. 2022 ob 17. uri

                   ob 17.30

                   ob 18. uri

4.-5.

razredničarki

11. 10. 2022 ob 17. uri

9.

razredničarka in svetovalna delavka

13. 12. 2022 ob 17. uri

6.-7.

razredničarki

10. 1. 2023 ob 17. uri

3.- 6. in 8.

razredniki

15. 3. 2023 ob 17. uri

8. in 9.

razrednika

6. 6. 2023  ob 17. uri

1.

razredničarka

13.6. 2023 ob 17. uri

2.

razredničarka

14. 6. 2023 ob 17. uri

3.

razredničarka

15. 6. 2023 ob 17. uri

 

 

POGOVORNE URE

Razred

Dan in datum

Ura

1.-2. in 6.-9.

torek, 25. oktober 2022

ob 17. uri

1.-9.

torek, 22. november 2022

ob 17. uri

 1.-5. in 8.-9.

torek, 10. januar 2023

ob 17. uri

1.-2. in 7.-9.

torek, 14. marec 2023

ob 17. uri

1.-9.

torek, 18. april 2023

ob 17. uri

1.-9.

torek, 16. maj 2023

ob 17. uri

4.-7.

torek, 6. junij 2023

ob 17. uri

 

Dostopnost